Høring – forslag til endringer i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Fjerning av krav om bekreftede dokumenter ved godkjenning av høyere utdanning

Bruken av bekreftede kopier var en gang begrunnet med sikkerhet for autensitet, men bekreftede kopier er i dag lite egnet til å gi denne sikkerheten. Departementet ønsker derfor at nevnte krav tas ut av forskriften. Departementet vil også endre en annen bestemmelse i forskriften, som innebærer at NOKUT skal sørge for at vedtakene deres er enkelt tilgjengelige for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.01.2014

Forskriften stiller i dag krav om at søknad om generell godkjenning av utenlandsk utdanning skal inneholde bekreftede dokumenter fra den aktuelle utdanningsinstitusjon eller offentlig attesterte kopier av slik dokumentasjon. Kravet om bekreftede kopier er foreldet ut fra dagens teknologi, der det å produsere troverdige dokumenter på egen PC er enkelt. Bruken av bekreftede kopier var en gang begrunnet med sikkerhet for autensitet, men bekreftede kopier er i dag lite egnet til å gi denne sikkerheten. Departementet ønsker derfor at nevnte krav tas ut av forskriften. Departementet vil også endre en annen bestemmelse i forskriften, som innebærer at NOKUT skal sørge for at vedtakene deres er enkelt tilgjengelige for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler.
(14.10.2013)

_________________________________________________________________________________________________


Dokumentet i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF-fil, 89 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.