Høring – Forslag til endringer i utlendingsforskriften – Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.11.2012