Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring- Høring av endringer i postforskriften

Etter endringene i postloven om antall omdelingsdager, er det nødvendig å foreta enkelte forskriftsendringer for å få på plass rammene for kompenserende tiltak og god informasjon i markedet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 19/1866-1

Høring av endringer i postforskriften

Samferdselsdepartementet viser til endringene i postloven om antall omdelingsdager, jf. Prop. 102 L (2018-2019). Endringen i antall omdelingsdager trer i kraft fra 1. juli 2020.

For å få på plass rammene for kompenserende tiltak og god informasjon i markedet, er det nødvendig å foreta enkelte forskriftsendringer.

Vedlagt er utkast til endring av forskriftsendringer og et kort høringsnotat.

Høringssvar og høringsfrist

Høringssvar skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, under "Send inn høringssvar" på høringens nettside.

Unntaksvis kan høringssvar sendes på e-post til [email protected]

Vi ber innspill innen 15. november 2019.

Med hilsen

 

Tove Kristin Flølo (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Randi Hovde

seniorrådgiver

 • Distribution Innovation AS
 • E2Y
 • Klassekampen
 • Landslaget for Lokalaviser
 • Mediaconnect AS
 • MediaPost AS
 • Mediebedriftenes Landsforening
 • Polaris Media
 • Posten Norge AS
 • PostNord AS
 • Sametinget
 • Samisk forlegger- og avisforening
 • Schenker AS
 • Schibsted ASA

Til toppen