Høring – kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Høring med forslag til ny kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten. Høringen inneholder også forslag til oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentral og lokal redningssentral.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2015