Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret

Høring om sivilforsvarsstudiens anbefalinger om hvilket Sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2017