Høring- Midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Forslaget om en midlertidig driftsordning går ut på at man skal kunne strukturere uten å måtte kondemnere et fartøy og uten å måtte oppgi permanent alle tillatelser som er tildelt for fartøyet. Fartøyet må imidlertid tas ut av fiske.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017