Høring – NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlingsregelen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2015