Høring — om lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 2. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 02.05.06