Høring - av forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2022

 

Departementene

 

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Apotekforeningen

Dagligvareleverandørenes forening

Den norske Advokatforeningen

Den norske Aktuarforeningen

Den norske Forleggerforening

Den norske Revisorforening

Eiendom Norge

Energi Norge

Fagpressen

Finans Norge

Finansforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

KS Kommunesektorens Organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Markedsforbundet

Maskinentreprenørenes Forbund

NHO Mat og Drikke

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Jurisforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Eiendom

Norsk Industri

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Venturekapitalforening

Norwaco

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Pensjonskasseforeningen

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Rådgivende Ingeniørers Forening

Sjømatbedriftene

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Spekter

Tono

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Virke Dagligvare

Virke Servicehandel

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økonomiforbundet

 

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Bull & Co Advokatfirma

Advokatfirma DLP Piper Norway AS

Advokatfirmaet BAHR AS

Advoktfirmaet CLP DA

Advokatfirmaet Føyen

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Haavind

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoppers AS

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Advokatfirmaet Østgård DA

AGP Advokater AS

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Brækhus Advokatfirma DA

Deloitte Advokatfirma AS

Ernst & Young Advokatfirma AS

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

Kluge Advokatfirma AS

KPMG Law Advokatfirma AS

Kvale Advokatfirma DA

Mustad Eiendom AS

Oslo Economics

SANDS Advokatfirma DA

Wikborg Rein Advokatfirma AS

 

 

Bunnpris Hovedkontor

Coop Norge

Foodora Norway AS

Iceland Mat AS

Mere Mat AS

Norgesgruppen ASA

Oda Norway AS

Orkla ASA

Picard Norge

Rema 1000 AS

Scandza AS

Spesialgrossisten AS

Tine SA

Wolt Norway AS

 

Banklovkommisjonen

Brønnøysundregistrene

Dagligvaretilsynet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Eksportfinansiering Norge

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertillsynet

Husbanken

Klagenemndssekretariatet (KNS)

Konkurranseklagenemnda

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Bank

Regelrådet

Regjeirngsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Tolldirektoratet

Økokrim

 

BN Bank ASA

Danske Bank

DNB Bank ASA

Gjensidige Bank ASA

Gjensidige Forsikring ASA

Handelsbanken

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Landkreditt Bank AS

Nordea Bank

Nordic Trustee AS

Pareto Bank ASA

Spare Bank 1 Gruppen

Sparebanken Sør

 

Handelshøyskolen BI

Nord universitet

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Oslo Børs

Verdipapirsentralen ASA

Kopi: Statsministerens kontor