Høring - Forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg I, om opprettelse av parestasjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017