Høring om endringer i merverdiavgiftsloven mv. som følge av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2011