Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - nye tilskuddssatser og endringer i vareomfang for RÅK-ordningen 2020

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut på høring forslag til endringer i forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2019

  • Orkla ASA
  • Nortura SA
  • Tine SA
  • NHO Mat og Drikke
  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norges Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Landbrukssamvirke
  • Hoff SA

Til toppen