Høring av forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å videreføre midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, med enkelte endringer. Alle forslagene i høringsnotatet er midlertidige og foreslås opphevet senest 1. juli 2024.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.02.2023

Søket ditt gav 88 treff.