Høring av forslag til bestemmelser om at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for mottakeren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2009

Vår ref.: 09/1827 SL MLF/KR

Høring av forslag til bestemmelser om at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for mottakeren

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag til bestemmelser om at skatteetaten kan gjøre helt eller delvis forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for mottakeren i elektronisk form på offentlig nettportal eller ved å sende dem til folkeregistrert adresse eller adresse registrert i Enhetsregisteret.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å oversende merknader til høringsnotatet er 2. oktober 2009. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                          Helle Harbou-Hals
                                                          avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Akersgata 16 0158 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) Postboks 5493 Majorstuen 0305 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
UNIO Stortingsgata 2 0158 OSLO
YS Postboks 9232  0134 OSLO

Til toppen