Høring av forslag til bestemmelser om at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for mottakeren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2009