Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

Barne- og familiedepartementet sender med dette NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste på høring. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen 1. mai 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2020

Søket ditt gav 73 treff.