Høring av rapport om fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer

Forsvarsdepartementet (FD) sender med dette på høring Forsvarsbygg sin rapport med utredning av fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2022