Høring - av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2005

  • Høringsfrist: 1. oktober 2005