Høring - Avgift- og gebyrfinansiering av matforvaltningen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2003