Høring - bindende forhåndsuttalelser fra likningskontorene og tidsbegrensing for virkningen av visse forhåndsuttalelser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist 1. august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.08.04
  • Saken er ferdigbehandlet.