Høring - "Bostøtten - opprydning og forankring" - rapport fra ekspertgruppe

Kommunal- og distriktsdepartementet har fått overlevert rapporten "Bostøtten - opprydning og forankring" fra en ekspertgruppe som ble oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020. Formålet med ekspertgruppens arbeid har vært å evaluere dagens bostøtteordning, herunder samspillet med andre statlige og kommunale velferdsordninger, og å gi forslag til innretningen på den fremtidige bostøtteordningen. Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette rapporten på høring. - Høringsfristen er forlenget fra 19. august, som var oppgitt i utsendelsen, til 1. september.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2022

Søket ditt gav 52 treff.