Høring - Endring av regelverket om innførsel og fortolling av alkoholholdig drikk som reisegods

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 15. september 2003. Resultat: Forskrift 12. desember 2003.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.09.2003