Høring - Endring i forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2022

Vår ref.: 22/4469

Høringsbrev.pdf