Høring — Endring i reglene om beskatning av aksjegevinster mv. etter utflytting

Høringsfrist: 11. august 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 11. august 2006
  • Er ferdigbehandlet. Saken ble vedtatt som del av Statsbudsjettet for 2007, jf. Ot.prp. nr. 1 (2006-2007).