Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høringsfrist 15. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.09.03
  • Sendt på høring 24.06.03
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. Ot.prp. nr. 92 (2004-2005). Lovendringen er vedtatt 17. juni 2005.