Høring - endringer i svalbardbeskatningen for inntektsårene 2006 og 2007

Høringsfrist: 28. august 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28. august 2006
  • Er ferdigbehandlet. Forslagene ble fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)