Høring: Etablering av regelråd

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015.

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2015