Høringer

Høring - foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om å forlenge foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2021