Høring - Forskrift om endring av forskrift av 2. juni 1960 nr 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 17. oktober 2005