Høring - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007

Høring Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14.01.06

Høringsbrev (pdf-format)

Høringsdokumenter for kapitlene I-VI (pdf-format)

Forslag om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

-