Høring — forskrift om utvidet registrering av utleggsforretninger i løsøreregisteret m.m.

Frist 15.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til toppen