Høring - forskrift vedrørende overgangsregler og om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g ved anvendelse av nye regnskapsregler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 27. april 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27. april 2006
  • Saken er ferdigbehandlet. Endringsforskrift av 29. mai 2006 nr. 565.