Høring - forskrifter til nytt kapittel 4a i finansieringsvirksomhetsloven om valutavirksomhet

Forskrift vil ikke bli fastsatt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. desember 2003
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format