Høring - forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til om å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2021

Søket ditt gav 55 treff.