Høringer

Høyring om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsette 6. januar 2017 forskrift om opptak til høgre utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Departementet foreslår no i tillegg endringar i § 4-1 og 7-13 i opptaksforskrifta.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2017