Høring - forslag om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av opprettelsen av et sentralt aksjonærregister

Høringsfrist: 4. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: