Høring - Forslag om endringer i opplæringsloven § 2-8 og friskoleloven § 3-5

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 13.02.2004