Høring — forslag om innføring av en ordning med bindende forhåndsuttalelser for oljeselskapenes salg av tørrgass

Høringsfrist 15. august 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.08.05
  • Sendt på høring 03.06.05