Høring - forslag til endring av ligningsloven § 6-4 og merverdiavgiftsloven § 48 om lignings- og avgiftsmyndighetenes adgang til å kreve kontrollopplysninger fra banker m.m.

Høringsfrist 15. oktober 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.10.03
  • Sendt på høring 09.07.03
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. Ot.prp. nr. 34 (2003-2004) og lovendringer 28. mai 2004 nr. 30 (ligningsloven) og 28. mai 2004 nr. 28 (mva-loven).

.