Høring — Forslag til endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot, forskrifter om indeksregulering av underholdsbidrag til barn og forskrift om inntektsprøving av forskott

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2005

  • Høringsfrist: 11. april 2005