Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — Forslag til endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot, forskrifter om indeksregulering av underholdsbidrag til barn og forskrift om inntektsprøving av forskott

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2005

  • Høringsfrist: 11. april 2005

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200500225-/SILS

15. mars 2005

Ad høringsbrev med forslag til endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot, forskrifter om indeksregulering av underholdsbidrag til barn og forskrift om inntektsprøving av forskott

Jeg samtykker til å fravike de alminnelige høringsfrister som fremgår av utredningsinstruksen pkt. 4.1, jf. utredningsforskriften pkt. 1.3, og høringsfristen settes til 11. april 2005. Dette skyldes at det av hensyn til de berørte parter er av avgjørende betydning at Rikstrygdeverket så fort som mulig får tilpasset saksbehandlingen sin i forhold til de endringsforslagene som fremkommer av høringsbrevet.

Med hilsen

Laila Dåvøy

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Aleneforeldreforeningen, Arendalsgt. 3, 0463 Oslo

Barneombudet, P.b. 8125 Dep, 0030 Oslo

Den norske Advokatforening, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Forbrukerombudet, Rolf Wickstrøms v. 15 A, 0484 Oslo

Foreningen 2 Foreldre, P.b. 8745 Youngstorget, 0028 Oslo

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), P.b. 2691 Solli, 0178 Oslo

Juss-Buss, Arbinsgt. 7, 0253 Oslo

Jussformidlingen i Bergen, Sydneshaugen 10, 5007 Bergen

Jusshjelpa i Nord Norge, Universitetet i Tromsø, Breivika senter, 9037 Tromsø

Likestillingsombudet, P.b. 8048 Dep, 0031 Oslo

Likestillingssenteret, P.b. 8049 Dep, 0031 Oslo

Norges Juristforbund, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Redd barna, P.b. 6902 St. Olavs pl., 0130 Oslo

Reform ressurssenter for menn, Dronningens gt. 34, 0154 Oslo

Riksrevisjonen, P.b. 8130 Dep, 0032 Oslo

Rikstrygdeverket, P.b. 5200 Nydalen, 0426 Oslo

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen