Høring - forslag til endring i regnskapsregelverk for finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Resultat: Forskrift 20. desember 2005 om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 19.09.05.
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format.