Høring – forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift. Forslaget følger opp Stortingets vedtakelse av advokatloven i 2022.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2024