Høringer

Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (reiseregistreringssystem)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Det foreslås en ny § 5 b om plikt for personer som reiser inn i Norge til å registrere seg i et reiseregistreringssystem. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2020

Viser 1-100 av 111 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2