Høring: Forslag til endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag. I høringsbrevet foreslås at Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett slås sammen til én domstol lokalisert i tinghuset i Trondheim, med Sør-Trøndelag tingrett som navn på den nye domstolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.08.2008