Høring – forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven på høring. Høringsnotatet inneholder flere forslag til endringer i registerregelverket og i foretaksnavneloven. Forslagene legger blant annet til rette for bedre utnyttelse av de mulighetene økt digitalisering gir.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2022

Departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudet
Skattedirektoratet
SSB
Politidirektoratet
Økokrim
Abelia
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Spekter
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Advokatforeningen
Regnskap Norge
SMB Norge
BN Bank
Danske Bank
DNB ASA
Handelsbanken
Sparebankforeningen i Norge