Høring – forslag til endringer i jernbaneforskriften

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i jernbaneforskriften. Forslagene er et av flere tiltak som følger opp departementets gjennomgang av styringsmessige forhold i jernbanesektoren.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2023

Vår ref.: 23/2184

Se høringsbrev (pdf)

Abelia
Agder fylkeskommune
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AtB AS
Bane NOR SF
Baneservice AS
Brakar AS
Byggenæringens Landsforening
CargoNet AS
Datatilsynet
Delta jernbane
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Entur AS
Flytoget AS
For Jernbane
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Go-Ahead Nordic
Green Cargo AB
Grenland Rail AS
Hektor Rail AB
Innlandet fylkeskommune
ITS Norge
Jernbanealliansen
Jernbanedirektoratet
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening
Kollektivtrafikkforeningen
Kolumbus AS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
LKAB Malmtrafik AB
Mantena AS
Maskinentreprenørenes Forbund
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Logistikk og Transport
Nordland fylkeskommune
Norges Blindeforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbanemuseum
Norsk Lokomotivførerforbund
Norske tog AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Onrail AS
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Regelrådet
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
SJ AB
SJ Norge AS
Statens havarikommisjon
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
TM Togdrift AS
Trøndelag fylkeskommune
Vestfold kollektivtrafikk AS
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vygruppen AS
Østfold kollektivtrafikk