Høring - forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i tilskuddsordningen for foretak med stort omsetnignsfall. Ordningen foreslås å videreføres for november og desember 2021. Departementet vil også foreslå at ordningen gjelder for januar 2022 og fastsette forskriftsregler for dette i løpet av januar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2022

Vår ref.: 21/9046

Høringsbrev [pdf]

 • Departementene
 • Akademikerne
 • AksjeNorge
 • Aksjonærforeningen i Norge
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • SMB Norge
 • Den norske Advoktforening
 • Den Norske Aktuarforeningen
 • Den norske Revisorforening
 • Eiendom Norge
 • Energi Norge
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Finansforbundet
 • Hanen
 • Hovedorganisasjonen Unio
 • Hovedorgansisasjonen Virke
 • Huseiernes Landsforbund
 • IKT-Norge
 • Innovasjon Norge
 • KS - Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Markedsforbundet
 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
 • Norges Bondelag
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Fiskarlag
 • IIA Norge
 • Norges Juristforbund
 • Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kreditorforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Bergindustri
 • Norsk industri
 • Norsk Kapitalforvalterforening
 • Norsk Venturekapitalforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Reiseliv
 • OBOS
 • Pensjonskasseforeningen
 • Regnskap Norge
 • Rettspolitisk forening
 • Skatterevisorenes Forening
 • Sponsor- og eventforbundet
 • Verdipapirfondenes Forening
 • Verdipapirforetakenes Forbund
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Økonomiforundet
 •  
 • Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
 • Advokatfirmaet BAHR AS
 • Advokatfirmaet CLP DA
 • Advokatfirmaet Føyen
 • Advokatfirmaet Grette AS
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
 • SANDS advokatfirma DA
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Selmer AS
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • Advokatfirmaet Østgård DA
 • Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • Brækhus Advokatfirma DA
 • Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • Deloitte Advokatfirma AS
 • Ernst & Young Advokatfirma AS
 • Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA
 • Kluge Advokatfirma AS
 • KPMG Law Advokatfirma AS
 • Kvale Advokatkirma DA
 • AGP Advokater AS
 • Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Eksportfinansiering Norge
 • Finansklagenemnda
 • Finanstilsynet
 • Folketrygdfondet
 • Forbruke
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Husbanken
 • Konkurransetilsynet
 • Konkursrådet
 • Norges Bank
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Skattedirektoratet
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tolldirektoratet
 • Økokrim
 • BN Bank ASA
 • Danske Bank NUF
 • DNB Bank ASA
 • Gjensidige Bank ASA
 • Gjensidige Forsikring ASA
 • Handelsbanken NUF
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Landkreditt Bank AS
 • Nordea Bank
 • Nordic Trustee AS
 • Pareto Bank ASA
 • Sparebank1Gruppen
 • Sparebanken Sør
 • Stiftelsen Handelshøyskolen BI
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Oslo Børs
 • Verdipapirsentralen ASA
 • Kopi:
  Statsministerens kontor