Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften § 73, og forslag til ny § 73a om utstedelse av passérbrev til bruk ved utsendelse eller frivillig retur til hjemland eller tredjeland

Høringsfrist: 1. august 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: