Prop. 73 L (2014-2015)

Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.)

Proposisjonen omhandler forslag om regulering av festeavgift ved forlengelse av festet. Forslaget har bakgrunn i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012 i saken Lindheim m.fl. mot Norge.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget