Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven på offentlig høring. Høringsnotatet foreslår å dele dagens tilskuddsordning for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. I tillegg foreslås det å oppheve kapittel 3 om nettskoler, og flytte kapittel 4 om diverse skoler til friskoleloven. Høringsnotatet foreslår også to nye forskrifter om tilskuddsordningen for studieforbund godkjent av henholdsvis Kunnskapsdepartementet eller Kulturdepartementet som vil bli fastsatt i medhold av voksenopplæringsloven, og som vil erstatte forskriften til voksenopplæringsloven som er gjeldende i dag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2020

Søket ditt gav 59 treff.