Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Forslag til forskrift om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) er sendt på høring. Forskriften vil gjøre det mulig å etablere Helseanalyseplattformen med data fra helseregistrene. Forskriften vil også gi Helsedataservice vedtaksmyndighet for tilgjengeliggjøring av data fra plattformen. Løsningen skal bidra til å forenkle og effektivisere tilgjengeliggjøring av helsedata, og sørge for at helsedata er enkelt tilgjengelig for statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.08.2021

Søket ditt gav 89 treff.